Кешенді функционалдық тестілеу

Кешенді функционалдық тестілеу - тиімді жаттығу процесін құру және қол жеткізілген нәтижеге талдау жүргізу үшін қажетті, ағзаның жеке физикалық мүмкіндіктерін тексеру және бағалау

Төмендегілер қамтылған:

1.    басқа мамандардың қарап тексеру көрсеткіштері бойынша спорт дәрігерлерінің қарап тексеруі;

2.    қан мен несепті зертханалық тексеруі;

3.    функционалды- диагностикалық және антропометрикалық зерттеулер:

4.    дене құрамының талдауы;

5.    плантоскопия;

6.    спирография;

7.    омыртқа бағанасының 3D- талдауы;

8.    электрокардиография;

9.    эхокардиография;

10.  жүктемелік кардиологиялық тестілеу;

11.  буындардың  магниторезонанстық томографиясы;

12.  жүгіру жолында (тредмил)/ велоэргометрде лактаты мен газталдағышы бар арнайы төзімділікті бағалау ;

13.  жылдамдық, күш көрсеткіштерін бағалау;

 

Кімге және не үшін?

Жаттығу процесінің тиімділігін бағалау үшін спортшылар мен бапкерлерге

 

Төмендегі көрсеткіштердің динамикасы бойынша:

Анаэробты алмасу межесі

Оттекті барынша тұтыну деңгейі ( VO2 max немесе ОБТ)

Аэроб межесі(АэМ)

 

 

Арнайы төзімділікті бағалау орталық жағдайында да, сондай-ақ газоанализге арналған мобильді жабдықпен жаттығу процесі кезінде де жүргізіледі.

Қызметтер кешені тестілеу нәтижелері бойынша толық жеке есеппен жүргізіледі.